Stres i bruksizam

  Suvremeni čovjek izložen je značajno većoj količini stresa nego njegovi preci. Moderno vrijeme donijelo je i veće izazove – zahtjevi koji su pred nama sve su češće veći od naših mogućnosti. Nemogućnost nošenja sa stresom i rješavanja istog uzrok je, kako mnogim sistemskim bolestima,…